Een van de moeilijkste opdrachten, maar wel een prettig uitdagende, is het maken van een goed gelijkend portret. Naast het uiterlijk, de houding en de blik moet eigenlijk ook het wezen van de geportretteerde worden verankerd in de potloodstreepjes, en gevangen in de opdrogende verf. Ik begin meestal met wat schetsen, maak foto's van de persoon in kwestie, en ga vervolgens hier mee aan de slag. Bij het schilderen is het het fijnst als de persoon komt poseren als het eindstadium van het portret is bereikt, maar dit is helaas niet altijd mogelijk.

                           

         

Als beestenliefhebber vind ik het fijn om plaatjes van dieren te maken; in kinderboeken zijn dit fantasiedieren, maar natuurlijk kan, net als bij de portretten van mensen, een levensechte prent worden gemaakt van een huisdier.

De afgelopen jaren heb ik voor veel stalhouders hun fok-merries en hengsten op papier en op doek vereeuwigd. Naast deze staatsieportretten worden paarden, en honden ook op een wat vrijere manier vastgelegd zoals hieronder. De Arabieren links zijn geschilderd op doek, met acrylverf en hebben een afmeting van 100 bij 70 cm. De kleurpotloodtekening van de Belgische trekpaarden ernaast is een voorbeeld van een dierenportret op een wat kleiner formaat: ongeveer 50 bij 40 cm.

Uw dier kunt u laten vangen op board, doek of papier, als klein schilderijtje maar ook als wandvullende plaat. Ook muurschilderingen zijn mogelijk.

   

Soms is het landschap waarin een dier zich beweegt zo wezenlijk voor de eigenheid of de functie van het beest dat het wel mooi kan zijn het onderwerp op te nemen in dat landschap: de paarden geportretteerd in hun eigen wei, op de akker waar ze met een ploegwedstrijd meededen, of een hond (die op deze werkfoto nog niet volledig is ingeschilderd) in het bos waar hij, toen hij nog leefde, dagelijks werd uitgelaten...